Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Σχετικά με εμάς

Η Εταιρεία ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ ΑΕ έχει ως κύριο αντικείμενο την εμφιάλωση και την πώληση ΦΥΣΙΚΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ, εκμεταλλευόμενη τις 2 ενεργές ΠΗΓΕΣ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών και παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, εφαρμόζοντας όλα τα υγειονομικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τόσο της ελληνικής όσο και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Η «ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ» ιδρύθηκε το έτος 1992 και το εργοστάσιο εμφιάλωσης νερού κτίστηκε στους πρόποδες του ΟΛΥΜΠΟΥ στην περιοχή Βουλίκι της Κατερίνης. Από το έτος 1993 όπου και ολοκληρώθηκε η κατασκευή του εργοστασίου και μέχρι σήμερα δραστηριοποιείται με την εμφιάλωση φυσικού μεταλλικού νερού, με την ονομασία «ΠΗΓΗ ΟΛΥΜΠΟΥ».

Στην περιοχή Βουλίκι Κατερίνης και συγκεκριμένα στο 2ο χλμ Εθνικής οδού Κατερίνης – Λάρισας βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Πηγής Ολύμπου Α.Ε. σε μια ιδιόκτητη έκταση 6000 τμ. 
Στη μονάδα περιλαμβάνονται ο χώρος εμφιάλωσης, ο χώρος συσκευασίας, το εργαστήριο αναλύσεων, οι αποθήκες, οι χώροι φόρτωσης και εκφόρτωσης καθώς και τα γραφεία της διοίκησης.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό
Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό
Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Το νερό εμφιάλωσης αντλείται από πηγή που βρίσκεται στο χώρο του εργοστασίου, η οποία πληροί όλες τις νόμιμες προδιαγραφές και είναι αναγνωρισμένο ως ΦΥΣΙΚΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΝΕΡΟ.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Λόγω της υπόγειας προέλευσής του το νερό προστατεύεται με φυσικό τρόπο και εμφιαλώνεται χωρίς καμία χημική επεξεργασία. Τα άριστα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά να παραμένουν σταθερά με την πάροδο του χρόνου.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Το έτος 2008 η εταιρεία πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει το σύστημα διασφάλισης ποιότητας ΙSO 22000:2005 για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και ποτών.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Κύρια αγορά των προϊόντων της Εταιρείας είναι η εγχώρια Ελληνική αλλά και κάποιες αγορές του εξωτερικού, όπως η Κύπρος και η Γερμανία, στις οποίες εξάγουμε προϊόντα από το έτος 2009.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Σύμφωνα με το σύστημα ελέγχου HACCP  γίνονται καθημερινά δειγματοληψίες σε όλα τα κρίσιμα στάδια εμφιάλωσης του νερού, των πρώτων υλών συσκευασίας, της υγιεινής των εγκαταστάσεων καθώς και των εργαζομένων.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Η διακίνηση των εμπορευμάτων γίνεται με οχήματα της εταιρείας ή με μίσθωση οχημάτων για παραδόσεις σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Πλαίσιο Λειτουργίας

Κατανόηση της εταιρείας και του πλαισίου της λειτουργίας της

Η Πηγή Ολύμπου Α.Ε. έχει προσδιορίσει τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα που σχετίζονται με το σκοπό της και επηρεάζουν την ικανότητά της να επιτυγχάνεται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα του ΣΔΑΤ. Η Πηγή Ολύμπου Α.Ε. έχει αναγνωρίσει, ανασκοπεί και επικαιροποιεί τις πληροφορίες που αφορούν τα εν λόγω εξωτερικά και εσωτερικά θέματα.

Κατανόηση των αναγκών και των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών

Για να διασφαλίζεται ότι η εταιρεία έχει την ικανότητα της συνεπούς παροχής προϊόντων και υπηρεσιών που ικανοποιούν εφαρμοστέες νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις και απαιτήσεις πελατών σε σχέση με την ασφάλεια τροφίμων, καθορίζει:

α) τα ενδιαφερόμενα μέρη που σχετίζονται με το ΣΔΑΤ και
β)τις σχετικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων μερών του ΣΔΑΤ.

Η εταιρεία αναγνωρίζει, ανασκοπεί και επικαιροποιεί τις πληροφορίες που αφορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη και τις απαιτήσεις τους.

Καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων

Η Πηγή Ολύμπου Α.Ε. έχει καθορίσει τα όρια και την εφαρμοσιμότητα του ΣΔΑΤ για να καθιερώσει το πεδίο εφαρμογής της. Το πεδίο εφαρμογής προδιαγράφει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, τις διεργασίες και την εγκατάσταση παραγωγής που περιλαμβάνονται στο ΣΔΑΤ. Το πεδίο εφαρμογής περιλαμβάνει τις δραστηριότητες, τις διεργασίες, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που μπορεί να έχουν επίδραση στην ασφάλεια τροφίμων, στα τελικά του προϊόντα.

Κατά τον καθορισμό του εν λόγω πεδίου εφαρμογής, η εταιρεία εξετάζει:
α) τα εξωτερικά και εσωτερικά θέματα και
β) τις απαιτήσεις

Σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων

Η Πηγή Ολύμπου Α.Ε. έχει καθιερώσει, εφαρμόζει, διατηρεί ενήμερα, επικαιροποιεί και βελτιώνει συνεχώς το ΣΔΑΤ, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων διεργασιών και των αλληλεπιδράσεών τους, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος εγγράφου.