Προσωπικό

Το Προσωπικό του εργοστασίου εμφιαλώσεως είναι απόλυτα υγιές, φορά κατά την ώρα της εργασίας ειδική στολή που καθορίζεται κατωτέρω και είναι εφοδιασμένο με πιστοποιητικό υγείας του οποίου η ισχύς είναι 5ετης και στο οποίο καταγράφεται ότι ο κάτοχός του δεν πάσχει από κάποια μεταδοτική νόσο και δεν είναι φορέας εντερικών παθογόνων
μικροβίων (όπως σαλμονέλλες, σιγκέλες, κλπ.)

Οι εργαστηριακές εξετάσεις επαναλαμβάνονται κάθε φορά που
παρατηρείται εντερική νόσηση, ή επεκτείνονται και σε εξέταση πτυέλων
ή άλλες εξετάσεις σύμφωνα με τη γνωμάτευση κάθε φορά του εξετάζοντος
ιατρού.

Κάθε εργαζόμενος καθώς και οι προϊστάμενοι και υπεύθυνοι των τμημάτων είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν κάθε νόσηση ιδιαίτερα δε εντερικά ενοχλήματα (διάρροια, εντερικές διαταραχές κλπ.) αμέσως δε θα απομακρύνεται ο ασθενής από την εργασία του και θα μπορεί να επανέλθει προσκομίζοντας βεβαίωση ιατρού του ΙΚΑ ή της τοπικής Υγειονομικής Αρχής, αν πρόκειται για επαγγελματία απασχολούμενο στην επιχείρηση του εμφιαλώσεως νερού στην οποία θα φαίνεται ότι καθώς έχει διαπιστωθεί με ιατρική και απαραίτητα εργαστηριακή εξέταση δεν είναι φορέας επικίνδυνων μικροοργανισμών και ιών.

Το προσωπικό που εργάζεται στον χώρο εμφιαλώσεως του νερού 
φέρει λευκή καθαρή στολή και ανάλογα υποδήματα. Πριν από την είσοδό τους οι εργαζόμενοι πλένουν καλά τα χέρια με
ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο απορρυπαντικό και καθαρίζουν τα πέλματα
των υποδημάτων τους σε κατάλληλο καθαρό τάπητα.

Σε περίπτωση εξόδου για οποιοδήποτε λόγο τηρείται η ίδια διαδικασία κατά την επάνοδο. Είσοδος άλλων ατόμων στο χώρο εμφιαλώσεως απαγορεύεται εκτός από τα όργανα ελέγχου.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό