Κτιριακές εγκαταστάσεις

Το κτίριο που χρησιμοποιείται για τη στέγαση των εγκαταστάσεων εμφιάλωσης είναι μόνιμης κατασκευής σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, διατηρείται σε καλή κατάσταση από άποψης συντήρησης και βρίσκεται σε αποδεκτό υγιεινό περιβάλλον.

Το εργοστάσιο έχει συνολικό εμβαδόν 1.758,222 m² με την υπ’ αριθ. 162/93 οικοδομική άδεια κι γίνεται προσθήκη κατ’ επέκταση αποθηκευτικού χώρου – υποστέγου εμβαδού 1.129,854 m² καθώς επίσης και αλλαγή στην εσωτερική διαρρύθμιση του υφισταμένου εργοστασίου, με την υπ’ αριθ. 204/2009 οικοδομική άδεια. Το συνολικό εμβαδόν του εργοστασίου μετά την προσθήκη ανέρχεται στα 2.888,076 m².

Έχει κατασκευαστεί επιπλέον υπόστεγο στην πίσω πλευρά του εργοστασίου:

77,28 m2 κλειστό από τις 3 πλευρές
57,96 m2 κλειστό από τις 3 πλευρές
233,93 m2 ανοικτό στην πρόσοψη
23,04 m2 κτίσμα γεώτρησης

Τα ανωτέρω νομιμοποιούνται με το Ν. 4178/2014.

Στο εργοστάσιο εντός του κτιρίου υπάρχει ο χώρος παραγωγής ο οποίος χωρίζεται σε δύο τμήματα όπως προβλέπει η νομοθεσία, ένα τμήμα για την εμφιάλωση (χώρος υγειονομικά ελεγμένος), ένα τμήμα συσκευασίας, παλετοποίηση. Γενικά προβλέπονται και υπάρχουν ιδιαίτερα διαμερίσματα – χώροι για τις ανωτέρω λειτουργίες, όπως γραφεία, W.C., αποδυτήρια, χημείο, αποθήκη πρώτων υλών και αποθηκευτικός χώρος.

Τα W.C. δεν έχουν άμεση πρόσβαση με το χώρο εμφιάλωσης – παραγωγής και ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων (8 άτομα συνολικά, 4 ανά βάρδια) απαιτείται 1 θέση με τον απαραίτητο προθάλαμο. Στο εργοστάσιο υπάρχουν 1 ανδρών με προθάλαμο & 1 γυναικών με προθάλαμο είναι 7,54 m2. Υπάρχει χώρος αποδυτηρίων 3,75 m2. Διαθέτει λουτρά καθαριότητας, με καταιονητήρες και ζεστό κρύο νερό. Ο χώρος διαλείμματος είναι εμβαδού 12,88 m2. Το χημείο είναι εμβαδού 31,36 m2. Ο χώρος του γραφείου στην είσοδο του εργοστασίου είναι εμβαδού 25,91 m2.

Η θεμελίωση όλων των τμημάτων του εργοστασίου έχει γίνει με σκυρόδεμα ποιότητος C20/25, οπλισμένο με δομικό χάλυβα S500.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό

Τα δάπεδα των χώρων παραγωγής καθώς και όλου του εργοστασίου είναι κατασκευασμένο από αδιαπότιστο, λείο, και μη εύθραυστο υλικό με κατάλληλες κλίσεις σε φρεάτια δαπέδου εφοδιασμένα με παγίδες – σιφώνια για τον εύκολο καθαρισμό και ξέπλυμα με νερό. Είναι κατασκευασμένα από οπλισμένο σκυρόδεμα με επικάλυψη βιομηχανικού λείου δαπέδου. Το δάπεδο του κτιρίου, υπερυψωμένο κατά 0.10 m από τον περιβάλλοντα χώρο, θα είναι από σκυρόδεμα ποιότητος C16/20 οπλισμένο με διπλό δομικό πλέγμα Τ131 (εδαφόπλακα) που θα εδράζεται επί καλώς συμπυκνωμένης υποδομής από θραυστό υλικό λατομείου 3Α πάχους 0.30 m.

Οι τοίχοι των ανωτέρω χώρων μέχρι ύψους 3,00 m είναι επίσης αδιαπότιστοι. Στα δε W.C. υπάρχουν πλακάκια και στο δάπεδο και στους τοίχους όπως προβλέπεται από τις υγειονομικές διατάξεις. Οι εσωτερικές τοιχοποιίες των χώρων εντός του εργοστασίου είναι από τοιχοποιϊα (μονή) πάχους 0.10 m.
Ο φέρων οργανισμός ανωδομής του εργοστασίου θα είναι από μορφοχάλυβα ποιότητος FE360 (S235).
Τα εξωτερικά κουφώματα είναι από βαμμένο αλουμίνιο ανοιγόμενα – ανακλινόμενα με διπλό υαλοπίνακα. Τα σταθερά υαλοστάσια είναι από βαμμένο αλουμίνιο σταθερά με διαφανές πολυκαρβονικό φύλλο, οι βαρέως τύπου βιομηχανικές πόρτες σιδερένιες συρόμενες και οι απαιτούμενες για λόγους παθητικής πυροπροστασίας πόρτες κινδύνου σιδερένιες ανοιγόμενες.

Ο χώρος γύρω από το κτίσμα είναι διαμορφωμένος ανάλογα με τις ανάγκες του και κατά πρώτο λόγο τις πρακτικές του ανάγκες, δηλαδή με χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, χώρους κίνησης αυτοκινήτων, φόρτωσης και εκφόρτωσης υλικών και προϊόντων, είσοδο και έξοδο. Ο υπόλοιπος χώρος έχει διαμορφωθεί με πράσινο και δενδροφύτευση ώστε να καλυφθεί μέχρι ενός ποσοστού η θέα του εργοστασίου από το δρόμο αλλά και να δημιουργηθεί ένα φράγμα προστασίας από τον αέρα και το κρύο.

Σχετικά με τον αερισμό των χώρων του εργοστασίου, το ύψος ανέρχεται στα 6,00 m και περιμετρικά υπάρχουν παράθυρα, οπότε επιτυγχάνεται ο φυσικός αερισμός.

Ο φωτισμός του εργοστασίου φυσικός και τεχνητός, είναι επαρκής, ομοιόμορφος σε ένταση & με κατάλληλη κατεύθυνση ώστε να εκτελείται με άνεση η εργασία, να εποπτεύονται με ασφάλεια και πληρότητα όλες οι διαδικασίες καθαρισμού, πλήρωσης, πωματισμού των φιαλών. Ή ένταση του τεχνητού φωτισμού σε απόσταση 1,00 m από το δάπεδο στις απομακρυσμένες γωνίες του είναι 35 Lux > 26 Lux.

Στην είσοδο του χώρου εμφιάλωσης νερού, υπάρχει χώρος με νιπτήρες με εγκατάσταση παροχής ζεστού & κρύου νερού που είναι εφοδιασμένος πάντα με σαπούνι και με υγιεινό μέσο στεγνώματος χεριών.