Καθαριότητα-Απορρίμματα

Η καθαριότητα όλων των χώρων και ιδιαίτερα της εμφιαλώσεως των
μηχανημάτων και των σκευών τηρεί τις απαραίτητες προδιαγραφές. Τα δάπεδα πλένονται τουλάχιστον μια φορά την ημέρα και απολυμαίνονται με αποδεκτή μέθοδο (θερμός ατμός, χλωριωμένο νερό κλπ.).

Γενικά η καθαριότητα των χώρων γίνεται με τρόπο και μηχανικά μέσα που δεν σηκώνουν σκόνη. Λόγω της φύσης της δραστηριότητας δεν υπάρχει σκόνη.

Η συλλογή προσωρινή αποθήκευση αποκομιδή και τελική διάθεση των απορριμμάτων γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και κατά
τρόπο υγιεινό και αισθητικά αποδεκτό. Συλλέγονται ξεχωριστά, αυτά που θα οδηγηθούν σε ανακύκλωση και αυτά που παραλαμβάνει ο Δήμος ως αστικά απορρίμματα.

Η καταπολέμηση της μύγας και των άλλων εντόμων ιατρικής σημασίας καθώς και των ποντικιών γίνεται συστηματικά. Λαμβάνονται προληπτικά μέτρα εξυγίανσης και προφύλαξης και κατασταλτικά με
τη χρήση εντομοκτόνων κλπ. ύστερα από έγκριση της Υγειονομικής
Υπηρεσίας.

Η παρουσία εντόμων στους χώρους εργασίας και κυρίως της
εμφιάλωσης θεωρείται σημείο ακαθαρσίας.

Πηγή Ολύμπου Φυσικό Μεταλλικό Νερό