Εξοπλισμός συστήματος παραγωγής

Στον χώρο παραγωγής γίνονται οι παρακάτω εργασίες:

Κατασκευή των πλαστικών φιαλών

Πλύση και καθαρισμό των πλαστικών φιαλών

Πλήρωση και πωματισμό των φιαλών

Αποθήκες υλικών (πριν και μετά την εμφιάλωση)